Laatimispäivä 4.12.2009

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Krapina Oy
puh. 020 711 9200
Y-tunnus 1041605-0

2. Rekisterin nimi

Krapina Oy:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakas- tai jäsenyyssuhteen perusteella.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Himos Areena -Lippukaupan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Himos Areena -Lippukaupan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti)
Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalvelun lippukauppaan rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Tietojen luovutus

Henkilötietolain 19 §:n 2 momentin mukaisesti rekisterinpitäjä (tässä Krapina Oy) saa luovuttaa tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tietojen tällaisesta luovuttamisesta.

8. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Krapina Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

11. Tarkastusoikeus

Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa hänestä henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Krapina Oy / Asiakasrekisterit
Länsi-Himoksentie 4, 42100 JÄMSÄ

Loading...
Loading...